Math Inter Dr. Pok เน�เธฃเธ�เน€เธฃเธตเธขเธ�เธ�เธงเธ”เธงเธดเธ�เธฒเธ—เธตเน�เน�เธ”เน�เธฃเธฑเธ�เธ�เธฒเธฃเธฃเธฑเธ�เธฃเธญเธ�เธ�เธฒเธ�เธ�เธฃเธฐเธ—เธฃเธงเธ�เธจเธถเธ�เธฉเธฒเธ�เธดเธ�เธฒเธฃ เน€เธ�เธดเธ”เธชเธญเธ�เน€เธฅเธ�เธซเธฅเธฑเธ�เธชเธนเธ•เธฃเน�เธ—เธข EP เน�เธฅเธฐเธญเธดเธ�เน€เธ•เธญเธฃเน� เน€เธ•เธฃเธตเธขเธกเธชเธญเธ� PAT, SAT, CU-AAT , IGCSE, GED, ACT, SMART1 เน�เธ”เธข เธ”เธฃ. เธ�เน�เธญเธ� เธ�เธฃเธดเธ�เธ�เธฒเน€เธญเธ� เธงเธดเธจเธงเธฐเธ�เธธเธฌเธฒ Certificate U. of Wisconsin เธญเธฒเธ�เธฒเธฃเธขเน�เธ�เธดเน€เธจเธฉ ABAC เธชเธญเธ�Math Inter, เน€เธฅเธ�เธ เธฒเธฉเธฒเธญเธฑเธ�เธ�เธคเธฉ, เน€เธฅเธ�เธชเธญเธ�เธ เธฒเธฉเธฒ, Math English Program, Math EP, Physics Inter, CU-ATS, CU-TAD, CU-TEP เธ�เธดเธชเธดเธ�เธชเน�เธ เธฒเธฉเธฒเธญเธฑเธ�เธ�เธคเธฉ Physics English Program, เธ�เธดเธชเธดเธ�เธชเน�เธชเธญเธ�เธ เธฒเธฉเธฒ
Contac Us

ISSUE 12: ABSOLUTE EQUATION Download

2012-09-13 16:11:26

altสวัสดีครับ น้องๆ ทุกคน ในที่สุดเดือนตุลาคม ที่น้องๆ หลายคนเฝ้ารอคอยก็มาถึงแล้วนะครับ ในเดือนนีมี้การสอบมากมาย อาทิ CU-AAT, CU-TEP,TU-GET, SAT I และ SAT II รวมถึงการสอบ GAT และ PAT น้องๆ คงได้ใช้ความสามารถกันอย่างเต็มที่ ให้สมกับความตัง้ ใจ มานะ บากบั่น อ่านหนังสือกันอย่างขะมักเขม้นกันมาตลอดทัง้ ปี หรือบางคนอาจจะตลอด 3 ปี กันเลยทีเดียว ยังไงก็อย่าหักโหมมากนะครับ พักผ่อนบ้าง ร่างกายต้องแข็งแรงจึงจะทำข้อสอบได้ดี ออกกำลังกาย ให้เลือดไหลเวียน ความคิดจะได้ปลอดโปร่ง หาเวลานั่งสมาธิ ให้จิตใจสงบ ไม่รู้สึกตื่นเต้น มีสติในการทำข้อสอบ Dr. Pok เชื่อว่าน้องๆ ทุกคน จะประสบความสำเร็จดังที่ทุกคนตั้งเป้าหมายไว้ แต่ถ้าน้องคนไหนรู้สึกเครียด ก็ลองจับกลุ่มกับเพื่อนๆ พยายามสรุปและสร้างความเข้าใจในเนื้อหา เล่าสู่กันฟัง นอกจากน้องๆ จะไม่รู้สึกเบื่อแล้ว น้องๆ จะได้ฟังแนวคิดของเพื่อน และเพื่อนอาจจะให้คำแนะนำและบอกเราในส่วนที่เราอาจจะเข้าใจผิด ติวกันเป็นกลุ่ม แต่ยังไง ก็อย่าชวนกันคุย หรือชวนกันไปเที่ยวจนลืมที่จะอ่านหนังสือด้วยกันนะครับ โชคดีเป็นของน้องๆ ทุกคนครับ


เทคนิคการเตรียมตัวสอบ

น้องๆ หลายคนอาจจะเคยสงสัยว่า ทำไม ผม หรือ หนู อ่านหนังสือตัง้ เยอะ แต่ตอนทำข้อสอบกลับทำไม่ได้เลย Newsletter ฉบับนี้ Dr. Pok ขอเสนอแนะวิธีง่ายๆ สำหรับการเตรียมตัวสอบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยขอแบ่งออกเป็น 3 แนวคิดหลัก คือ


แนวคิดที่ 1 การเตรียมตัวสอบต้องเริ่มตั้งแต่ในห้องเรียน
1. รักและเคารพในครูผู้สอน

สิ่งนีเ้ป็นสิ่งแรกที่น้องๆ ต้องเริ่มต้นด้วยตัวของน้องเอง การที่เรารักและเคารพในตัวผู้สอน จะทำให้เราเปิ ดสมองและรับรู้ในสิ่งที่ครูผู้สอนกำลังสอน คิดและพูดกับตัวเองว่า “ครูผมสอนดีมากๆเลย ผมเข้าใจที่ครูพูดหมดเลยครับ ถ้าผมไม่เข้าใจ ครูเขาก็อธิบายให้ใหม่จนผมเข้าใจจนได้”
2. ชอบวิชาที่เรียน

น้องต้องสร้างความรู้สึกที่ดีกับวิชาที่เรียน เช่น คิดและพูดกับตัวเองว่า “ผมชอบวิชาเลขมากครับ” หรือ “หนูคิดว่าวิชาภาษาอังกฤษมีประโยชน์มากเลยค่ะ”

3. จดสิ่งที่ครูสอนในห้อง
การฟังอย่างเดียว ไม่สามารถทำให้น้องจำสิ่งที่ครูสอนได้ทัง้ หมดหรอกครับ น้องๆ ต้องจด เพื่อจะนำกลับไปทบทวน ยิ่งน้องจดมากเท่าไร น้องก็จะจำได้นาน และสร้างความเข้าใจได้ง่าย


แนวคิดที่ 2 ทบทวนสิ่งที่เรียนมาอย่างสมํ่าเสมอ
4. กำหนดตารางเวลาการอ่านหนังสือในแต่ละวัน
น้องๆ ต้องสร้างนิสัย และวินัยในการอ่านหนังสือ โดยจัดเวลาการอ่านหนังสือที่ชัดเจน เช่น ทุกวันเวลา 19:00 – 21:00 วันจันทร์จะอ่าน เลข วันอังคารอ่าน ฟิสิกส์ วันพุธ อ่าน เคมี เป็นต้น แต่น้องๆ ต้องทำให้ได้ตามตารางที่ตัวเองกำหนดด้วยนะครับ
5. อ่านให้เข้าใจ
การอ่าน ไม่ใช่การนั่งอยู่หน้าหนังสือและเอาตาดูอย่างเดียวเพื่อให้จบไปนะครับ น้องๆ ต้องจดในสิ่งที่อ่าน จับประเด็นสำคัญ และตัง้คำถามว่า อะไร ทำไม อย่างไร ใคร เมื่อไร เป็นต้น พยามยามเน้นที่ความเข้าใจ ไม่ใช่ท่องจำ ถ้าเป็ นวิชาคำนวณ ต้องลงมือทำ
โจทย์ในกระดาษทุกข้อ อย่างเรียบร้อย
6. ให้กำลังใจตัวเอง
ความขี ้เกียจ ความเบื่อ ความง่วง มักจะมาเยือนน้องๆ เสมอน้องๆ ต้องพยายามเอาความสำเร็จในอนาคตเป็นแรงผลักดันให้สิ่งที่จะมาชะลอความสำเร็จของเราให้มันหมดไปให้ได้ น้องอาจจะหาขนมขบเคีย้ วมากินก็ได้ แต่ระวังอ้วนด้วยละกัน หรืออาจจะฟังเพลงที่คึกคักสัก 2-3 เพลงแล้วอ่านหนังสือต่อ


แนวคิดที่ 3 รู้ทันข้อสอบ
7. สำรวจวิชาที่จะสอบ
น้องๆ ต้องรู้ว่าการสอบที่จะเกิดขึ้น เป็ นอย่างไร เช่น CU-AAT ข้อสอบเลข เป็นภาษาอังกฤษ แน่นอนการเตรียมตัวสอบ คงไม่ดีแน่ถ้าไปอ่านเลขที่เป็นภาษาไทย ต้องฝึกทำความเข้าใจโจทย์เลขที่เป็นภาษาอังกฤษ ยิ่งไปกว่านัน้ ถ้ารู้ด้วยว่าคนไหนออกยิ่งดีใหญ่เลย เพราะว่าเราสามารถคาดเดาลักษณะข้อสอบ หรือแนวทางในการตอบได้อย่างแม่นยำ
8. หมั่นทำข้อสอบเก่า
ข้อสอบเก่าจะช่วยให้น้องทราบรูปแบบของข้อสอบที่น้องๆ จะมีโอกาสเจอ แต่ที่สำคัญการทำข้อสอบเก่าไม่ใช่ สักแต่ทำ ทำเป็นร้อยเป็นพันข้อ ก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับ เพราะข้อสอบข้อนัน้ คิดหรือครับว่าจะกลับมาให้เราเจออีก หรือว่าถ้าเจอแล้วจะจำได้หรือ
ครับ แนวทางที่ถูกต้องคือพยายามคิดว่าโจทย์แต่ละข้อสอนอะไรเรา คาดเดาต่อว่าข้อดังกล่าวสามารถถามอะไรได้อีก

9. พักผ่อนให้เพียงพอ
ถ้าน้องๆ เตรียมตัวสอบอย่างดีแล้ว ก่อนสอบ อย่านอนดึกนะครับ รีบเข้านอนแต่หัวค่ำ นั่งสมาธิก่อนนอน และ หลังตื่นนอน อาบนำ้ทำร่างกายให้สดชื่น แล้วเตรียมไปสนามสอบตั้งแต่เนิ่นๆ เอาเครื่องเขียนไปให้ครบ แต่งกายให้ถูกระเบียบ อาจหยิบสมุดบันทึก
ที่เคยจดสรุปประเด็นสำคัญไว้ไปด้วยก็ได้ จะได้อ่านเตือนความจำแต่ไม่ต้องเอาหนังสือไปอ่านนะครับ หนักเปล่าๆ และจะทำให้เครียดกันไปใหญ่


ทัง้ 9 ข้อนี้คงไม่ใช่เทคนิคสำหรับการสอบ CU-AAT หรือ SAT อย่างเดียว แต่มันเป็นเทคนิคสำ หรับการสอบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการสอบแข่งขัน หรือการสอบในห้องเรียน ขอให้น้องๆนำเทคนิคดังกล่าวไปใช้ให้ครบทุกข้อนะครับ เชื่อ Dr.Pok ว่าได้ผลแน่นอน


ABSOLUTE EQUATION

สมการค่าสัมบูรณ์ หรือ Absolute Equation เป็นหนึ่งในโจทย์ เรื่อง Algebra and Functions แน่นอนครับน้องๆ รู้กันอยู่แล้วว่าคำตอบของค่าสัมบูรณ์จะเป็นบวก (positive) เสมอ เช่น |3| = 3 หรือ |–3| = 3 เป็นต้น ดังนัน้ ถ้าโจทย์ถามว่า


1. If |x| = 4, what is the sum of all possible solutions
(A) –16
(B) –4
(C) 0
(D) 4
(E) 16


ข้อนี้น้องต้องรู้ว่า x มีได้ทัง้ หมด 2 คำตอบ คือ x = 4 หรือ x = –4 แต่โจทย์ถาม the sum of all possible solutions ดังนัน้ น้องต้อง เอาคำตอบทัง้ 2 คำตอบมาบวกกัน จะได้เป็น 4 + (–4) = 0 ซึ่ง คำตอบคือข้อ C

 

ข้อสอบอาจเปลี่ยนค่าใน Absolute เป็นสมการใดๆ ก็ได้ ที่ไม่ใช่เพียง x ก็ได้ครับ เช่น

 

2. If |5x – 8| = 4, what is the sum of all possible solutions
(A) 0
(B) 4/5
(C) 12/5
(D) 16/5
(E) 20/5

 

alt


ในข้อนี้ถ้าน้องเปรียบเทียบกับข้อ 1 เราจะแยก |5x – 8| = 4 ได้เป็นสองกิ่งคือ 5x – 8 = –4 และ 5x – 8 = 4 หลังจากนัน้ น้องๆ ก็แก้สมการทัง้ สอง ก็จะได้คำตอบของ x แต่คำตอบที่ได้เป็นคำตอบของสมการที่เราแปลงมาจาก สมการค่าสัมบูรณ์ (Absolute Equation) ดังนัน้ เราต้องเอาคำตอบกลับเข้าไปแทนเพื่อตรวจสอบ ว่าคำตอบที่ได้เป็นจริงในสมการดัง้ เดิมหรือไม่


3. If |5 + |2x + 3|| = 4, how many solutions are there
(A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 3
(E) 4


ข้อนี้น้องๆ หลายคนอาจตอบได้เลยโดยที่ไม่ต้องแก้สมการเพราะว่า |5 +|2x + 3|| ตํ่าสุดที่จะเป็นไปได้คือ 5 เพราะ |2x + 3| ต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ดังนัน้ ไม่มีทางที่ |5 +|2x + 3|| จะเท่ากับ 4 ได้ ดังนัน้ คำตอบคือไม่มีคำตอบ หรือ Empty set หรือเซตว่างนั่นเอง คำตอบจึงเป็นข้อ A คราวนีน้ ้องๆ มาดูแนวข้อสอบ CU-AAT หรือ SAT ที่เกี่ยวข้องกับสมการค่าสัมบูรณ์กันดูนะครับ

 

4. Which of the following is a solution of 3|x + 1| – 5 = –2

(A) –2
(B) 1
(C) alt
(D) 2
(E) The equation has no solution


5. If n is an integer, then the least possible value of |23 – 5n| is
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5


6. If ||2x + 3| – 2| = 4, how many solutions are there
(A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 3
(E) 4


7. If |x + 2| = –x, how many solutions are there
(A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 3
(E) 4


เฉลย: (1) C; (2) D; (3) A; (4) A; (5) E; (6) C; (7) B