Math Inter Dr. Pok เน�เธฃเธ�เน€เธฃเธตเธขเธ�เธ�เธงเธ”เธงเธดเธ�เธฒเธ—เธตเน�เน�เธ”เน�เธฃเธฑเธ�เธ�เธฒเธฃเธฃเธฑเธ�เธฃเธญเธ�เธ�เธฒเธ�เธ�เธฃเธฐเธ—เธฃเธงเธ�เธจเธถเธ�เธฉเธฒเธ�เธดเธ�เธฒเธฃ เน€เธ�เธดเธ”เธชเธญเธ�เน€เธฅเธ�เธซเธฅเธฑเธ�เธชเธนเธ•เธฃเน�เธ—เธข EP เน�เธฅเธฐเธญเธดเธ�เน€เธ•เธญเธฃเน� เน€เธ•เธฃเธตเธขเธกเธชเธญเธ� PAT, SAT, CU-AAT , IGCSE, GED, ACT, SMART1 เน�เธ”เธข เธ”เธฃ. เธ�เน�เธญเธ� เธ�เธฃเธดเธ�เธ�เธฒเน€เธญเธ� เธงเธดเธจเธงเธฐเธ�เธธเธฌเธฒ Certificate U. of Wisconsin เธญเธฒเธ�เธฒเธฃเธขเน�เธ�เธดเน€เธจเธฉ ABAC เธชเธญเธ�Math Inter, เน€เธฅเธ�เธ เธฒเธฉเธฒเธญเธฑเธ�เธ�เธคเธฉ, เน€เธฅเธ�เธชเธญเธ�เธ เธฒเธฉเธฒ, Math English Program, Math EP, Physics Inter, CU-ATS, CU-TAD, CU-TEP เธ�เธดเธชเธดเธ�เธชเน�เธ เธฒเธฉเธฒเธญเธฑเธ�เธ�เธคเธฉ Physics English Program, เธ�เธดเธชเธดเธ�เธชเน�เธชเธญเธ�เธ เธฒเธฉเธฒ
Contac Us

ISSUE 10: CU-AAT (Math Section)

2012-09-13 12:48:15

12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ

alt12 สิงหาคม เป็นวันสำคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน มีพระเกษมสำราญ และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ” ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า อาจารย์ เจ้าหน้าที่และ นักเรียน Math Inter Dr. Pok


altนอกจากนี้ใ้นวันที่ 12 สิงหาคม ถือเป็น “วันแม่แห่งชาติ” หรือที่คนไทยทั่วไปนิยมเรียกกันสัน้ ๆ ว่า "วันแม่" โดยกำหนดให้ใช้ "ดอกมะลิ" สีขาวบริสุทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของความดีงามของแม่ผู้ให้กำเนิดแก่เรา ดังนัน้ Dr. Pok ขอชวนน้องๆ ทุกคนร่วมกันมอบดอกมะลิให้กับคุณแม่ของน้องๆ ให้ท่านมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงทุกคนครับ

 

สวัสดีครับน้องๆ ทุกคนกลับมาอีกครั้งสำหรับ Newsletters ฉบับเดือนรักแม่เวลาช่างผ่านไปเร็วมากๆ เลยนะครับ ตอนนี้น้องหลายคนที่ได้ผ่านการสอบในเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น CU-AAT CU-TEP CU-ATS หรือ CU-TAD น้องๆ คงทราบคะแนนกันแล้ว คนที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ที่จะยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อ ในรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Dr. Pok ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ด้วยนะครับ แต่อย่างไรก็ตามน้องๆ ยังมีโอกาสเพิ่มคะแนนของตัวเองให้สูงกว่าเดิมได้อีก เพราะยังเหลือการสอบอีกหลายครั้งกว่าจะถึงวันที่จะยื่นสมัครจริง ส่วนน้องๆ ที่ยังได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่แต่ละคณะกำหนดไว้ ก็อย่าเพิ่งท้อใจกันนะครับ น้องๆ ยังมีโอกาสเตรียมตัวและปรับปรุงวิธีการเรียน เพื่อให้การสอบในครั้งต่อไปจะได้มีคะแนนที่สูงขึน้ และผ่านเกณฑ์ในการยื่นสมัครได้ทันในปีการศึกษาหน้านีกั้นทุกคนนะครับ และในเดือนสิงหาคมนี้น้องๆหลายคนได้สมัคร CU-TEP ที่จะสอบในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคมนี้ก็ขอให้น้องๆ อ่านหนังสือกันให้เยอะๆ และประสบความสำเร็จในการทำข้อสอบกันถ้วนหน้าทุกคน ส่วนคนที่สมัคร CU-TEP ไม่ทันในเดือนสิงหาคม ตอนนีน้ ้องๆ ก็สามารถสมัครสอบในเดือนกันยายนกันได้แล้วนะครับ ส่วน CU-AAT CU-TAD และ CU-ATS อดใจรออีกนิดหนึ่งครับ ตอนนี้ก็เตรียมตัวให้ดีก่อนละกันใกล้วันสมัคร Dr. Pok จะเตือนน้องๆ อีกครั้งหนึ่งครับ

 

CU-TEP รอบเดือนกันยายน

alt

น้องๆ หลายคนที่ทราบผล CU-TEP รอบเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมาแล้ว ใครที่ได้คะแนนเกิน 550 และ 560 (สำหรับ EBA) Dr. Pok ก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับ แต่ถ้าน้องๆ ต้องการสอบ CU-TEP อีก เพื่อให้ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมาก ซึ่งโดยทั่วไปนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนหลักสูตรนานาชาติมักจะสอบได้คะแนน CU-TEP มากกว่า 600 คะแนน ก็สามารถสอบได้เรื่อย ๆ ดังนั้นน้องๆ ที่ได้มากกว่า 550 คะแนน แต่ยังไม่ถึง 600 คะแนน ก็อาจจะลองพยายามดูอีกนะครับ แต่ถ้าจะไม่สอบแล้วเพราะถือว่าผ่านเกณฑ์แล้ว แล้วไปเร่งทำคะแนนส่วน CU-AAT ก็ได้นะครับ สำหรับน้องๆ ที่คะแนนยังไม่ถึงเกณฑ์ขัน้ ต่ำที่กำหนดไว้ในแต่ละคณะ สู้ต่อไปนะครับ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น สำหรับ CU-TEP พยายามเพิ่มคะแนนส่วน Reading ให้ได้มากที่สุด เพราะคะแนนส่วนนีสู้งที่สุดการสมัครสอบในรอบเดือนกันยายน ก็ได้เริ่มแล้วนะครับ น้องๆเริ่มสมัครได้ตัง้ แต่วันที่ 1 ถึง 10 สิงหาคม ก่อนเวลา 12.00 น. หรือจนกว่ามีผู้สมัครเต็มจำนวน ขอให้น้องๆ ทุกคนรีบสมัครตัง้ แต่วันแรกๆ เลยนะครับ ขอให้โชคดีเป็นของน้องๆ ทุกคน

 

CU-AAT (Math Section)

น้องๆ หลายคนมีโอกาสสอบ CU-AAT กันในวันที่ 10 กรกฏาคมที่ผ่านมา น้องๆ บางคนก็อาจจะดีใจที่คะแนนของตนได้สูง บางคนก็อาจจะพบกับความผิดหวังบ้าง อย่างที่น้องๆ รู้กัน คะแนน CU-AAT ในส่วนของคณิตศาสตร์มีคะแนนเต็มที่ 800 คะแนน ซึ่งโดยส่วนใหญ่น้องๆ จะมีความรู้สึกว่าข้อสอบไม่ค่อยยาก แต่ไฉนพอคะแนนออกมา บางคนได้ 600 นิดๆ หรือ บ้างก็ได้กันที่ 560 หรือ 580 คะแนน บางคนถึงกับผิดหวังมากที่ได้คะแนนไม่ถึง 500 คะแนน เพราะว่าถ้าข้อสอบมันง่ายจริง คะแนนควรอยู่ที่ประมาณ 700 คะแนน หรือไม่ก็เต็ม 800 คะแนนกันไปเลยสิ่งที่จะตอบคำถามเหล่านีไ้ ด้ง่ายๆ ก็คือ ข้อสอบเลขในส่วนของ CU-AAT นัน้ มันไม่ยากอย่างที่น้องคิด ถูกแล้วครับ แต่ปัญหาคือ วิธีในการทำ และการได้มาซึ่งคำตอบ น้องๆ ส่วนใหญ่อาจเน้นการท่องสูตร จำสูตร และเสียเวลาในการทำข้อสอบ ทำให้น้องๆ ทำข้อสอบได้ไม่ทัน เพราะข้อสอบมีทัง้ หมด 55 ข้อ ต้องทำให้เสร็จภายใน 70 นาที นั่นหมายความว่า 1 ข้อ มีเวลาคิดเพียงแค่ 1.3 นาที ซึ่งเมื่อน้องๆ อ่านโจทย์ข้อสอบ
CU-AAT ต้องคิดออกทันทีว่าจะทำอย่างไร แล้วลงมือทำทันทีนอกจากนัน้ CU-AAT ยังวัดความแม่นยำในการทำข้อสอบ จึงต้องมีความรอบคอบ บางครั้งน้องอาจคิดได้คิดเร็วแต่ขาดความรอบคอบไม่อ่านคำถามให้ดี นอกจากน้องจะเสียเวลาแล้ว น้องยังติดลบจากคำตอบที่ผิดอีกด้วย ตัวอย่างเช่น


1. If 3M = M – 2, what is the value of M+ 3
(A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 4
(E) 5


ข้อดังกล่าวเป็นข้อสอบจริงของ CU-AAT เมื่อวันที่ 10 ก.ค. ที่ผ่านมา ก่อนอื่นข้อนีน้ ้องๆ หลายคนบอกได้เลยว่ามันง่ายมากๆ แต่ปัญหาก็คือมีน้องหลายคนอาจจะชำ้ ใจเพราะข้อดังกล่าว เช่นใช้ เวลาเกิน 1.3 นาทีในการหาคำตอบ เพราะกลัวผิดเลยทำแล้วทำอีกเอาให้คำตอบแน่ๆ นอกจากนี ้น้องบางคนรีบทำ โดยพยายามหา M จาก สมการ 3M = M – 2 แล้วได้ว่า M = –1 แล้วเกิดการเบลอจัด เห็นตัวเลขว่า M = –1 เลยตอบข้อ (B) ทัง้ ๆ ที่ข้อ (B) เป็นตัวเลข 1 ก็ยังไม่เอะใจ เลยนะว่าตัวเองผิด รีบไปหน่อยเลยพลาดไปเลย จริงๆ ถ้าข้อนี้ Dr. Pok ออกข้อสอบเองจะเพิ่มตัวเลือก “–1” เข้าไปเลยเผื่อให้น้องๆ ที่รีบๆ ทำ ตอบข้อดังกล่าว ที่ถูกโจทย์ถามว่า M + 3 เท่ากับเท่าไร ซึ่งต้องเอาค่า M = –1 ไปแทนใน M+ 3 ซึ่งจะได้เท่ากับ 2
นอกจากนี้น้องบางคนอาจจะอ่านโจทย์แล้วไม่เข้าใจเช่น

 

2. An isosceles trapezoid has 2 parallel lines, 36 and 50, and its slant line is 25. Find the area of this trapezoid.

(A) 672
(B) 900
(C) 1032
(D) 1075
(E) 1800


ปัญหาของน้องบางคน Trapezoid อาจจะไม่รู้ว่าคืออะไร ซึ่งที่จริง ก็คือ สี่เหลี่ยมคางหมู นี่เอง แต่บางคนก็รู้นะครับ แต่กลับไม่รู้ว่าแล้ว isocelese trapezoid มันคืออะไรกัน ซึ่งบางคนอาจเคยได้ยินคำว่า isosceles triangle หรือ สามเหลี่ยมหน้าจั่ว คราวนี้เ้ลยมั่วกันใหญ่เลย ซึ่งจริงๆ ข้อนี ้น้องหาคำตอบได้ไม่ยากเลยครับ เพราะ isocelese trapezoid จะมีด้านเอียง (slant line) ยาวเท่ากัน ซึ่งทำให้น้องๆ หาความสูงได้เท่ากับ 24 ดังนัน้ พืน้ ที่ของสี่เหลี่ยมคางหมูคือ ผลรวมด้านคู่ขนาน หารสอง และ คูณสูงนั่นเอง

alt
ลองมาทำโจทย์ CU-AAT ข้ออื่นๆ ดูนะครับ


3. Find the linear equation that is parallel to y = 5x + 3 and passes through the point (1, 5)
(A) y = 1x + 5
(B) y = 3x + 5
(C) y = 5x + 1
(D) alt
(E) y = 5x


4. If Mr. A and Mr. B work together, they finish a job within 2.5 hours. If Mr. A works alone, he finishes the job in 10 hours. Find the time Mr. B works on this job alone, in minutes.
(A) 150
(B) 200
(C) 400
(D) 470
(E) 750


5. With the speed of 8 km/hr more than the usual speed, if he drives 100 kilometers, he would take 5/6 of the usual time. Find the usual time, in minutes.

(A) 100
(B) 120
(C) 130
(D) 140
(E) 150


6. Find the measure angle of x.

alt

(A) 30
(B) 45
(C) 60
(D) 90
(E) 120


เฉลย: (1) C; (2) C; (3) E; (4) B; (5) E; (6) A